Påmelding til Mindfulness-Basert Stress-Reduksjon (MBSR) er et 8-ukers stressmestringsprogram.
* Angir obligatorisk

Vennligst velg hvilke måter vi kan kontakte deg på i framtiden. (Du må minst krysse av for telefon eller e-post, slik at vi kan informere deg om forhold relatert til kurset)